Komunikacja Interpersonalna

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – WARUNEK SUKCESU LUB POWÓD PORAŻKI MENADŻERA
czyli SZTUKA POROZUMIENIA I WPŁYWU, BUDOWANIA RELACJI, SKUTECZNEJ MOTYWACJI I ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I SAMYM SOBĄ

Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć.
John Maxwell

Naucz się jak skutecznie budować komunikaty, by mieć wpływ na siebie i na innych, by osiągać cele i zostać liderem.

TEZĄ TEGO SZKOLENIA JEST:

Komunikacja to sztuka budowania więzi i relacji. We współczesnym świecie jakość życia zależy od jakości komunikacji. Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem polega na zdolności wywołania jego reakcji. Mistrzostwo w sztuce komunikacji można zdobyć poprzez nauczenie się jak wkraczać w świat innych ludzi.

Sposób w jaki komunikujesz może być przyczyną twojego sukcesu lub porażki zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym. Od sposobu komunikacji zależy twoje szczęście i spełnienie, gdyż świadoma komunikacja z samym sobą jest potężnym narzędziem transformacyjnym np. narzędziem zmiany nawyków i przyzwyczajeń czy ograniczających przekonań.

komunikacja_interpersonalna

Umiejętność dobrej komunikacji z dziećmi, z partnerem przekłada się bezpośrednio na jakość twoich relacji rodzinnych. Efektywna komunikacja jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy i pracowników, których zaangażowanie i motywacja jest największym „driverem” biznesu. Od komunikacji zależy także twój prestiż i pozycja w firmie.

PROGRAM WARSZTATÓW I KORZYŚCI PO SZKOLENIU:

1. Dowiesz się jakimi systemami reprezentacyjnymi ludzie kodują i rozkodowują odbierane informacje (kanały komunikacyjne, modalności, submodalności).
2. Zrozumiesz, że każdy ma inne mapy pojęciowe względem tej samej rzeczywistości, która w dodatku stale się zmienia, oraz że jesteśmy tacy, jakie przyjmujemy punkty odniesienia w naszym życiu (zmiana perspektywy).
3. Poznasz metaprogramy, czyli filtry ludzkiego zachowania stanowiące ryzyko lub wsparcie dla dobrej komunikacji i wzajemnego zrozumienia oraz szacunku,
4. Nauczysz się podążać za wzorem myślowym twojego rozmówcy, czyli jak się do niego dopasować i jak go prowadzić, czyli wywołać u niego pożądaną reakcją (pacing&leading), oraz kontrolować stan emocjonalny twój i twojego rozmówcy.
5. Nauczysz się jak czytać w myślach rozmówcy poprzez mowę pozawerbalną oraz jak zarządzać swoim systemem gorącym i chłodzącym (np. zmiana nawyków).
6. Dowiesz się jaką rolę w komunikacji pełni inteligencja emocjonalna i płeć mózgu.
7. Sprawdzisz jaką rolę w zarządzaniu firmą, w relacjach z dziećmi czy z partnerem odgrywają poziomy wartości czyli spiral dynamics.
8. Dowiesz się jak wykorzystując powyższe narzędzia, jeszcze lepiej motywować, delegować rozwiązywać konflikty, prowadzić trudne rozmowy, negocjować.
9. Będziesz w stanie efektywnie pomóc managerom zarządzającym zespołami w komunikowaniu celów firmy, jej misji i wartości, oraz w budowaniu ich poczucia wpływu na wyniki firmy.
10. Zyskasz realny wpływ na zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz przyciąganie talentów.

Przedstawiam to zagadnienie z pozycji wieloletniego top menadżera prowadzącego setki prezentacji, spotkań i rozmów motywacyjnych, oraz praktyka master life&business coacha i mówcy motywacyjnego. Zmieniłam komunikację w zarządzanej przeze mnie firmie tworząc nową kulturę organizacyjną i osiągając najlepszy wynik finansowy w jej historii, przeprowadziłam firmę przez kilka głębokich restrukturyzacji związanych z kryzysem gospodarczym i rewolucją technologiczną (media tradycyjne vs digital), oraz fuzję dwóch firm różniących się diametralnie sposobem zarządzania, wykorzystując umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych przy komunikowaniu zmian zachodzących w firmie.

Skontaktuj sięPowrót do strony głównej