Coaching

W Życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…
Chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu.
Vivian Green

mmgory

W dzisiejszych czasach, gdy jedyną pewną rzeczą jest permanentna zmiana, bombardowani tysiącami terabajtów informacji potrzebujemy zweryfikować, a czasami zbudować od nowa lepszą, skuteczniejszą strategię działania, by zachować swą efektywność szefa, menadżera, pracownika, lidera. Zmienność otoczenia, która doczekała się nawet juz swojej nazwy Świat VUCA (Volatility, Uncertainty, Compelxity, Ambiguity) wymaga od nas elastyczności, otwartości na różnorodność i szybkiego dostosowania. Jak zachować, przy praktycznie codziennej próbie wychodzenia poza swoją strefę komfortu, harmonię i równowagę wewnętrzną? Jak radzić sobie ze stresem?

Jako top menadżer i master life&business coach przeprowadziłam firmę, którą zarządzałam przez wiele zmian w ciągu kilku lat.

Odbudowałam kulturę organizacyjną firmy, osiągając najlepszy wynik finansowy w jej historii, przeprowadziłam firmę przez kilka głębokich restrukturyzacji związanych z kryzysem gospodarczym i rewolucją technologiczną (media tradycyjne vs digital), oraz fuzję dwóch firm różniących się diametralnie sposobem zarządzania, wykorzystując umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz wiedzę z zakresu psychologii zmiany i znajomość narzędzi coachingowych.

Nie uczę niczego, czego sama nie doświadczyłam w swojej wieloletniej karierze zawodowej. Moją wiarygodność jako coacha potwierdza moja praktyka na pierwszej linii ognia, przy zarządzaniu dużą międzynarodową organizacją, produkty i usługi, które wprowadzałam na rynek, przywództwo i komunikacja, którą znam nie tylko z podręczników i kursów, ale z własnego doświadczenia. Nie obiecuję, nie wymagam czegoś, czego sama nigdy nie doświadczyłam, czy osiągnęłam.
Inspiruję ludzi do działania, podejmowania decyzji i zmiany, by ich życie było jeszcze lepsze, i zachęcam by byli sobą, by byli rozpoznawalni poprzez swoje wartości, by byli spójni i skuteczni jako menadżerowie, liderzy i ludzie.

Coaching jest niezwykle skutecznym narzędziem wspierania rozwoju osobistego i grupowego. Pozwala rozwinąć kompetencje przywódcze i menadżerskie oraz interpersonalne, zbudować swoje poczucie wartości i pewności siebie, wyznaczyć i skutecznie realizować swoje zawodowe i życiowe cele, odkrywać pasje i wewnętrzną motywację do konsekwentnego działania. Zadaniem coachingu jest pomoc w skutecznym stawianiu sobie konkretnych celów i ich osiąganiu. Coaching wyzwala naturalne umiejętności oraz uwalnia zasoby i talenty. Pomaga wykonywać zawodowe i życiowe zadania w możliwie najskuteczniejszy sposób.

RODZAJE PRACY COACHINGOWEJ:

Mentoring

Mentoring opiera się na relacji bardziej doświadczonego mistrza/mentora i ucznia/podopiecznego/mentee. Zewnętrzny autorytet ma inspirować, doradzać i pomagać w programowaniu sukcesu mentee. Wiedza i doświadczenie mentora odgrywają tu kluczową rolę i są zasobem, z którego czerpie podopieczny. Coaching różni się od mentoringu tym, że skupia się głównie na zasobach i doświadczeniu samego klienta/coachee.

Biznes coaching

dotyczy zwykle sfery zawodowej związanej z budowaniem strategii, zarządzaniem projektami, zarządzaniem zasobami ludzkimi czy budowaniem relacji interpersonalnych. Może też pomóc w budowaniu i wzmacnianiu naszych kompetencji zawodowych czy kariery, być użytecznym narzędziem w procesie zmiany biznesowej czy kulturowej całej organizacji lub indywidualnej.

Life coaching

pomaga w wyznaczaniu sobie konkretnych życiowych celów i w ich skutecznej realizacji. Pozwala odkryć nasze wewnętrzne talenty i umiejętności oraz uczy jak z nich świadomie korzystać. Uczy odwagi do zmiany, rozbudza wiarę i ufność w nasze osobiste możliwości. Jest drogowskazem do spełnienia marzeń. Nasz potencjał jest nieograniczony, a coaching często okazuje się kluczem do skarbca wewnętrznych zasobów.

Narzędzia coachingowe

coaching korzysta z wielu narzędzi i metod. Możliwości – jak i sam coaching – są nieograniczone. Doświadczony coach interdyscyplinarny sięga w zależności od potrzeb do techniki przeramowania ograniczających przekonań, modelowania, integracji zasobów, świadomej komunikacji, wystąpień publicznych, metody Walta Disneya, NLP – neurolingwistycznego programowania umysłu, hipnozy, elementów ustawień społecznych, psychodramy, mapy marzeń, czytania w myślach czyli języka ciała (body language), mindfulness – treningu uważności, medytacji, fizycznej pracy z ciałem takiej jak np. 5 rytmów czy choreoterapii, czy wreszcie ćwiczeń wykorzystujących naszą ekspresję artystyczną. Użycie danego narzędzia pracy coachingowej wymaga zgody klienta.

Kto korzysta z coachingu

członkowie zarządów, menadżerowie i dyrektorzy różnego szczebla, którzy chcą uzyskać lepsze efekty swoich działań oraz inspirować i motywować swoich współpracowników do rozwoju osobistego, a co za tym idzie do rozwoju całej organizacji.

Tematy do pracy coachingowej

komunikacja interpersonalna w miejscu pracy (z szefem, podwładnymi, współpracownikami, klientami zewnętrznymi) i w rodzinie (z dziećmi, z partnerem, z rodzicami), czy w relacjach przyjacielskich, zarządzanie i przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie, delegowanie, negocjacje, trudne rozmowy jak zwalnianie pracowników, asertywna odmowa, konstruktywna krytyka, rozmowa dyscyplinująca, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie zmianą w organizacji i zmianą osobistą, zmiana nawyków, przyzwyczajeń, ograniczających przekonań, marka osobista, pewność siebie i poczucie własnej wartości, kontrola stanów emocjonalnych, misja, wizja, strategia i stawianie oraz realizacja celów, planowanie. I każdy dowolny temat czy sprawa, która sprawia, że zaczynamy wątpić w siebie, we własną moc sprawczą i oddajemy stery komuś innemu lub po prostu popełniamy grzech zaniechania.

Skontaktuj sięPowrót do strony głównej

Otwórz swoje ramiona na zmianę, lecz nie wypuszczaj swoich wartości.

Dalajlama